We zijn jong en we willen… interlevensbeschouwelijke dialoog?!

Axcent organiseert activiteiten en projecten rond dialoog en kennismaking tussen de verschillende levensbeschouwingen en religies in Brussel.