Axcent voor jongeren

We zijn jong en we willen… interlevensbeschouwelijke dialoog?!

Zin in levensbeschouwing en dialoog?

Axcent organiseert activiteiten en projecten rond dialoog en kennismaking tussen de verschillende levensbeschouwingen en religies in Brussel.